Landkreis-Logo


World Wide Web
hier

unsere webcam

Unser Wochentipp

Nr. 27

autofrei

Fast autofrei ist der Elsflether Sand. Ideal zum Radfahren oder für einen Spaziergang. Informationstafeln geben Auskunft über Besonderheiten dieses "Kiekpaddpunktes" . In Ohrt findet sich dann auch ein Melkhus für eine Pause bei Yoghurt oder Milchmixgetränken

Flagge      Dutch Informations

Der Landschaftsrahmenplan

Het "Landschaftsrahmenplan is een expertise over de bijzonderheden en de betekenis van de natuur in de "Landkreis Wesermarsch", die 1992 afgerond is. In het LRP is geconstateerd, dat 25% van het gebied van de Wesermarsch een bijzonder grote betekenis heeft voor de natuur en uitgewezen zou kunnen worden als natuurreservaat. De betekenis voor de natuur is gebaseerd op de grote bestanden van weidevogels (kievit, grutto en tureluur enz.), die in de Wesermarsch op grond van kenmerken van het landschap en de exploitatie als weiland broeden.

Das Niedersächsische Kooperationsprogramm Feuchtgrünland

Het "Niedersächsische Kooperationsprogramm Feuchtgrünland" is gebaseerd op de EU-verordening 1257/1999 (millieugerechte produktie) en wordt met 50% gecofinacierd door de EU. Het Kooperationsprogramm, de aansluiting met het "niedersächsische Feuchtgrünlandschutzprogramm (EU-Verordening 2078/92)", is in 1999 gestart. Boeren kunnen in enkele gebieden van "Niedersachsen" in het kader van dit programma een contract voor een milleugerechte exploitattie van het weiland afsluiten. In de Wesermarsch wordt het programma in twee gebieden aangeboden. Dit is enerzijds het gebied "Moorriem/ Hunteniederung" en anderzijds het gebied "Stollhammer Wisch". In totaal zijn in de Wesermarsch contracten over een omvang van 1000 hectaren afgesloten.

De samenwerking tussen landbouw en natuurbescherming en de Wesermarsch

De uitvoering van het Landschaftsrahmenplan was aanleiding voor de samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers in de Wesermarsch. Een van de grote zorgen van de boeren was, dat de situatie voor hun bedrijven in de toekomst slechter zou worden, omdat de natuurbeschermers vorschriften maken. Tegelijkertijd raakten de natuurbeschermers ervan overtuigt, dat de doelstelling van het "Landschaftsrahmenplan" niet zonder de boeren bereikt zou kunnen worden. De samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer zal de integratie van deze maatregeln van de natuurbescherming in de landbouwbedrijven bewerkstelligen en dit met een mogelijk grote omvang. De samenwerking tussen de boeren en de natuurbeschermers in de Wesermarsch laat zien, dat er constructieve discussies en goede resultaten mogelijk zijn.

Das Pilotprojekt Stollhammer Wisch

In het gebied Stollhammer Wisch wordt het pilootproject van de Feuchtgrünland-programmas van Niedersachsen uitgevoerd. In een gebied van 3400 hectaren will het Land Niedersachsen de mogelijkheden en kansen van weidevogelbescherming met behulp van beheercontracten met boeren onderzoeken.

Om die reden wordt een onderzoek op het gebied van de avifauna en vegetatie uitgevoerd. Wat betreft de weidevogels, onderzoekt het Land Niedersachsen het aantal broedpaaren en in delen van het gebied wordt de broedsucces van enkele vogelsoorten (kievit, grutto, tureluur) bepaald. Op het gebied van vegetatieonedrzoek wordt op bepaalde plaatsen elk jaar naar veranderingen van de plantengroei gekeken.. Het onderzoek loopt sinds 1992.

Het pilootproject is gestart in 1994. Het project is naar de Wesermarsch gekomen, omdat er al in samenwerking met boeren en natuurbeschermers een concept opgestellt was. Inmiddels zijn in het gebied contrachten met een omvang van 800 hectaren afgesloten. Vooral op grond van de goede samenwerking zijn er al met 58 boeren contracten algesloten, dat zijn rond 90% van alle bedrijven in dit gebied.

Het doelgericht afsluiten van contracten over weilanden met broedende weidevogels heeft bewerkstelligd, dat nu rond 50% van de weidevogelpopulatie op een perceel met contract broeden. Voor de percellen zonder contract zijn sinds 1999 afspraken over nestbescherming gemakt. Alle afspraken en contracten hebben ertoe geleid, dat nu in het gebied Stollhammer Wisch en grote deel van de weidevogels zonder verstoringen kunnen broeden.

Informationen des Landkreises Wesermarsch - Fachdienst Umwelt Impressum